زندگیم بدون من

او دوستم ندارد

هرگز حسرتی در هیچ کجای این دنیا

 این چنین یکجا جمع نمیشود که در

 این سه واژه کوتاه نهفته است:

او دوستم ندارد

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 14:23  توسط ر  | 

عشق

با تو از عشق سخن خواهم گفت ، از صبح ،با تو از عشق غزل

 خواهم خواندبا تو تا چشمک ستاره های خوشبخت میروم تا

 گیسوان پریشان بید مجنون باغ. با تو دانستم که عشق زیباترین

بهانه برای ترانه هاست. در کنار تو غزل غزل پرنده شدم.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 14:21  توسط ر  |